niulka987

21 tekstów – auto­rem jest niul­ka987.

Chcę szcze­rości, a jed­nak wciąż żeb­rzę o kruszynę nadziei dla moich złudzeń... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 21 listopada 2010, 23:18

Praw­dzi­wa miłość myśli o chwi­li i o wie­czności nig­dy o trwaniu... 

myśl
zebrała 69 fiszek • 18 listopada 2010, 22:16

W dzi­siej­szych cza­sach zbyt często "to wszys­tko" oz­nacza "tak niewiele"... 

myśl
zebrała 72 fiszki • 14 listopada 2010, 11:56

Ogień ciał, żar uczuć, la­wa na­miętności... Pa­miętasz? - Obiecałeś! 

myśl
zebrała 62 fiszki • 12 listopada 2010, 21:07

Czy miłość nie po­win­na mieć kształtu py­taj­ni­ka? Bo prze­cież całkiem sporą jej część sta­nowi... niepewność. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 11 listopada 2010, 11:20

A gdy zi­ma uczuć nad­chodzi... Roz­pa­lam myśla­mi wspomnienia. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 10 listopada 2010, 10:25

Marze­nia są jak chmu­ry - nieosiągal­ne, niez­niszczal­ne. Wszys­tko może się zdarzyć, więc cza­sem dob­rze jest... pomarzyć. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 6 listopada 2010, 17:43

A gdy zos­taną tyl­ko wspom­nienia... Pa­miętaj, że w życiu wszys­tko się zmienia. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 3 listopada 2010, 13:47

Na­wet we łzie widzę nar­ko­tyk i... Ciebie. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 2 listopada 2010, 13:55

Życie jest Nim, a On jest życiem - poz­na­jesz miłości tajemnice... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 29 października 2010, 09:46

niulka987

ciepłe światełko w oczach...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

niulka987

Użytkownicy
M N O
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność